เค้าว่า ผอ. ออฟเด็กนักศึกษาแลก ค่าเทอมครับ อย่างเด็ดเสียดายเซนเซอร์หน้าไว้ เสียงชัดเจน เย็ดได้อารมณ์มากๆ ครับ

   

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>