ฝรั่งหลุด หน้าตาเหมือนดาราฝรั่งเมืิองเขา เขาว่าเป็นดาราดัง ดูกันเองแล้วพวกคุณน่าจะรุ้จัก