อะไรมันจะขนาดนั้น นักเรียนญี่ปุ่นเล่นแตงกา กลับมามันก้เหงาๆอะ ผัวก็ไม่มี