ลุงแก่ สุดอย่างหื่นเรียกพยาบาลมาดูแล แต่ลึกๆแล้วมีแอบแฝงหน้าตาเฉย