ฝรั่งอย่างเด็ดแถมภาพก็คมชัดอีกบอกเลย ขาวโบ๊ะเลยๆ ขาวยันรูขุขนทุกอนู