อีกแล้วครับท่านสองหญิงหนึ่งชาย ผู้ชายแม่งทำบุญมาด้วยอะไรวะเนี่ยได้เย็ดแต่ของดีๆ